Obszary konsultacyjne

Na mocy Zarządzenia Nr 276 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca na 2017 rok,  miasto zostało podzielone na 17 Lokalnych Stref Konsultacyjnych. Każdy z nich dysponuje określoną kwotę wyodrębnioną z całościowej wartości budżetu, w ramach której mieszkańcy mogą składać projekty do realizacji.

Każdy mieszkaniec Sosnowca, ma prawo składania projektów do realizacji w swoim obszarze, przy czym koszt projektu nie może przekraczać kwoty mu przysługującej. Na etapie głosowania, gdy złożone i pozytywnie zweryfikowane projekty będą walczyć o poparcie mieszkańców, należy pamiętać, iż w tej edycji Budżetu Obywatelskiego głosować można na projekty z terenu całego miasta. Ponadto każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zagłosowania na 2 zadania: jedno z Lokalnej Strefy Konsultacyjnej,  jedno ze Edukacji.

 

 

 

 

Proszę czekać...