Przyjęty model

Budżet Obywatelski w Sosnowcu w tym roku to 7 mln zł.

W wyniku podsumowania II edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście Sosnowiec został podzielony na 17 Lokalnych Stref Konsultacyjnych oraz dodatkowo została wydzielona strefa ogólnomiejska zwana Stefą Edukacji. Strefa Edukacji została podzielona w tym roku na Strefę Szkolną i Strefę Przedszkolną.

Lokalna Strefa Konsultacyjna - W ramach LKS do dyspozycji głosujących oddane zostaną wszystkie projekty wpływające na życie codzienne każdego z Nas. To tutaj głosować będzie można nad rozwojem kultury, rozrywki, bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogowej w Naszym mieście. Wszelkie usprawnienia dla mieszkańców podnosić będą sukcesywnie komfort i jakość życia. Jedynym ograniczeniem wprowadzonym w tegorocznej edycji BO jest możliwość zgłaszania modernizacji istniejących placów zabaw. Nie można zgłaszać placów zabaw w nowych lokalizacjach.

Strefa edukacji to strefa wszystkich projektów związanych z rozwojem różnego rodzaju obiektów i placówek oświaty. Strefa ta w tym roku została podzielona na:

  • Strefę szkolną z pulą środków 1,4 mln zł ograniczenie kwotowe dla zgłaszanych w tej strefie projektów to 500 tys zł.
  • Strefę przedszkolną 600 tys zł ograniczenie kwotowe dla zgłaszanych projektów 200 tys zł

UWAGA!

Placówka edukacyjna, jednostka miejska na terenie której został zrealizowany zwycięski projekt w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego nie może brać udziału w jego dwóch kolejnych edycjach.

Proszę czekać...